Brolægning


Traditionelle løsninger
Stengærde, indkørsler, terrasser, gangstier, p-pladser, større pladser (300 - 10.000 m2), pigsten (marksten), brosten, chaussésten, alle former for kantsten... det vil sige alt inden for brolægning.


Drænende- og luftrensende belægninger

Et klima med dets intensiverede nedbør og et samfund med mange hårde overflader kræver nytænkning - også indenfor holdbare belægningsløsninger. Vi har derfor udarbejdet et hæfte, som kan downloades her fra hjemmesiden, som omhandler fremtidens belægninger, nemlig den drænende belægning som sikre at vandet forsvinder fra overfladen hvorved oversvømmelse minimeres. Formålet med den drænende belægning er netop at bortskaffe overfladevandet.
Den vandgennemtrængelig belægning kan ligeledes konstrueres med regnvandsfaskiner, som kan optage mere vand i forhold til arealet. Denne løsning er yderst effektiv, hvor vandet ellers ikke kan slippe hurtigt nok væk. Herved undgås oversvømmelse.
Den permeable belægning sikre, at vandet hurtigt forsvinder fra overfladen via fuger. Herved mindskes den overfladeafstrømning, som ellers ville være løbet direkte i kloakken. Kloaksystemet belastes derfor mindre og chancen for oversvømmelse formindskes. De forskellige løsningsmodeller bliver behandlet i vores hæfte som kan

Læs her.


Alt det andet
Vi påtager os alle opgaver i forbindelse med brolægningsopgaven f.eks. bortkørsel af gamle fliser, udgravning og færdiggørelse af det nye projekt.
Vi kan stå for alt det forberedende arbejde, det vil sige jordbearbejdning inden beplantning, samt rullegræs. Vi har en række samarbejdspartnere f.eks. indenfor beplantning, som forestår denne del af arbejdet - så er du sikker på at det er fagfolk, med speciel ekspertise, som har udført arbejdet korrekt og efter fagets normer.


Prisoverslag

Prøv vores prisoverslag og få et overslag på, hvor meget jeres projekt kommer til at koste. En anden mulighed er at tage nogle billeder af det areal i gerne vil have lavet, samt lave en kort beskrivelse og sende den til michael@26361702.dk. Derefter vil vi tage kontakt til jer med et overslag, samt aftale et møde hvis i ønsker at fortsætte samarbejdet med os.


Materialevalg og kvaliteten heraf
Materialerne henter MHF ikke altid det nærmeste sted. Vi kører gerne lidt længere, (hvor vi bestræber os på at have materialer med begge veje), så vi kan garantere kvalitet og en ordentlig bund. (I nogle tilfælde genanvendelse af gamle materialer) 

I menuen "Billeder" kan du se et udpluk af vores brolægningsopgaver.